PROJEKT „Nanofiltracja w zintegrowanym systemie odsalania z wytwarzaniem soli warzonej” współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju TANGO2Umowa Nr TANGO2/340568/NCBR/2017.

W świecie powstaje wiele zasolonych roztworów odpadowych, głównie solanek z odsalania tak zwanych wód słonawych (ang. brackich water) oraz wody morskiej, płynu zwrotnego ze szczelinowania łupków gazonośnych, a także innych uciążliwych ścieków przemysłowych. Utylizacja ścieków zasolonych jest energochłonna i kosztowna.

Ilość chlorku sodu, zawartego w wodach zasolonych odprowadzanych w Polsce do rzek, w tym w zasolonych wodach kopalnianych głównie z kopalń węgla kamiennego, ale również z KGHM, wynosi około 4 mln ton rocznie. Odprowadzanie tych wód do rzek stwarza poważne problemy ekologiczne, a radykalne zmniejszenie zrzutu soli można uzyskać jedynie przez wytwarzanie z tych wód soli warzonej. Celem projektu jest opracowanie mało energochłonnej i małoodpadowej technologii odsalania i zatężania wód zasolonych w zintegrowanym systemie: ultrafiltracja (UF) - nanofiltracja (NF) - odwrócona osmoza (RO) - metoda wyparna (MED) - krystalizacja.


Rys. 1. Schemat odsalania i zatężania wód zasolonych 


 W proponowanym rozwiązaniu, woda zasolona poddawana jest wstępnemu uzdatnianiu z zastosowaniem oryginalnego rozwiązania nanofiltracji, a następnie zatężaniu metodą wyparną z krystalizacją chlorku sodu. Głównymi produktami są: sól warzona i woda odsolona.