Kierownik projektu:

Prof dr hab. inż. Marian Turek
Politechnika Śląska
Wydział Chemiczny
Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii (RCh-1)
ul. B. Krzywoustego 6
44-100 Gliwice

marian.turekpolsl.pl