Projekt pt.: „Nanofiltracja w zintegrowanym systemie odsalania z wytwarzaniem soli warzonej” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w oparciu o umowę TANGO2/340568/NCBR/2017 w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki „TANGO 2”

Akronim projektu: NANOS

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2017 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.01.2020 r.

Projekt obejmuje realizację:

Fazy K od 01.07.2017 do 30.06.2018
Kwota dofinansowania NCBR wynosi 86 475,00 PLN

Fazy B+R od 01.07.2018 do 31.01.2020
Kwota dofinansowania NCBR wynosi 643 321,00 PLN

Wartość projektu: 843 346,00 PLN
Wartość dofinansowania: 729 796,00 PLN

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Marian Leon Turek

Wykonawca: Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny